Zo zorgt Super FK voor een hogere opbrengst

Het gebruik van de meststof YaraTera Super FK als onderdeel van het Substrafeed-pakket brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo zorgt het voor een groter en sterker wortelstelsel, een hogere opbrengst en een meer intense groene bladkleur. In dit artikel leggen we uit hoe dit werkt.

De voordelen van polyfosfaat

YaraTera Super FK is een meststof die 16,4% fosfaat (P205) en 25% kalium (K2O) bevat. Fosfaat is aanwezig als polyfosfaat. Dat is feitelijk een ketting van (ortho-)fosfaatpootjes aan elkaar (ortho = 1). Het nuttige daarvan is dat de fosfaat daardoor beter beschikbaar is voor de plant. Door deze veelvoud aan pootjes, waar de positieve deeltjes aan vast kunnen komen te zitten, zal de fosfaat zelf beschikbaar blijven.

Orthofosfaat dat beschikbaar komt voor de plant reageert snel met calcium en magnesium, wat leidt tot neerslag. Dat gebeurt voornamelijk bij een hoge pH (bijvoorbeeld bij veel groei). Als stoffen neergeslagen zijn, komen ze niet meer beschikbaar voor de plant, wat leidt tot een tekort. Tevens zorgt de neerslag van calciumfosfaat en ijzerfosfaat er voor dat de druppelaars ongelijkmatig water afgeven. Polyfosfaat reageert niet met calcium en magnesium (ook niet bij een hogere pH), waardoor je een betere fosfaatvoorziening in stand houdt.

Fosfaat zorgt voor energie in de plant

Fosfaat vervult voornamelijk de functie als energiedrager in de plant. Hoe meer fosfaat in de plant, hoe meer energierijk de plant is. Door het fosfaat wordt er meer energie getransporteerd naar de cruciale gebieden, zoals de wortel, het blad en de vrucht/bloem. Daardoor gaat de plant beter groeien, wat leidt tot een betere opbrengst, maar ook meer kwaliteit van de plant en een betere kleur.

Kalium voor kwaliteit

Naast het fosfaat zit er ook 25% kalium (K2O in de meststof). Kalium zorgt met name voor kwaliteit en de waterhuishouding in de plant. Als de plant bijvoorbeeld water vast moet houden, dan sluit deze de huidmondjes. Kalium regelt de sturing van deze huidmondjes, vandaar dat het belangrijk is dat het voldoende aanwezig is. Dit helpt ook voor het transport van de nutriënten in de plant.

Start tomatenproef in kas van Yara in Vlaardingen

In de kas van Yara in Vlaardingen is inmiddels een herhalingsproef in tomaten opgezet om de resultaten van onder andere het toepassen van Super FK in nogmaals in beeld te brengen. In de tomatenproef wordt een standaard fosfaatbemesting toegepast en daarnaast Super FK gegeven. In de komende maanden houden we u op de hoogte van de resultaten van deze proef in de komende nieuwsbrieven. Wilt u meer weten over YaraTera Super FK of over de proef? Neem dan contact op met Yara via yaraquest@yara.com.