Selenium bewijst waarde op proefboerderijen

Het is al langer bekend dat het toepassen van selenium in gras zorgt voor een betere gezondheid en vruchtbaarheid van de koe. Op vijf proefboerderijen in Nederland en België zijn er tests uitgevoerd met de seleniumhoudende meststoffen van Yara, waaruit blijkt dat het seleniumgehalte in het gras is gestegen.

Tien keer zoveel selenium in het gras

Op de proefboerderijen van Yara zijn de meststoffen YaraBela WEIDE-SULFAN (24% N, 18% SO3, 10 ppm selenium) en YaraBela NUTRI BOOSTER (24% N, 5% SO3, 15 ppm selenium) gebruikt op het grasland. Uit de versgrasmonsters, genomen op de vijf proefboerderijen in Nederland en België, blijkt dat de hoeveelheid selenium tot 10 keer hoger kan zijn dan bij het gebruik van een meststof zonder selenium.

Cijfers worden gepubliceerd

In het afgelopen jaar werd de eerste snede pas geoogst bij extreem hoge drogestofopbrengsten. De hoeveelheid selenium per kilogram drogestof is dan natuurlijk lager. Als er een meststof gebruikt is met natriumselenaat, moet het seleniumgehalte gestegen zijn. Is dit niet het geval, kan de conclusie getrokken worden dat er geen meststoffen uit de silo of Big Bag zijn gebruikt waar selenium in zit. De cijfers van de proefboerderijen wijzen uit dat het toepassen van selenium in meststof zorgt voor meer selenium in het gras. In een volgend bericht worden deze cijfers gepubliceerd.