Corrosieremmer voor beton

Corrosie in beton (betonrot) is een enorme uitdaging voor de bouwsector. Een hulpstof voor beton die werkt als een corrosieremmer, is een belangrijk pluspunt voor de duurzaamheid van de constructie, ongeacht of het een gebouw, brug, tunnel of ander infrastructuurproject betreft. Bindingsversnellers voor beton op basis van chloride kunnen ernstige schade toebrengen aan constructies, omdat het gebruik ervan zal leiden tot corrosie.

In het midden van de jaren 1990 ontwikkelde Yara NitCal, een gezuiverd speciaalnitraat voor gebruik als een bindingsversneller, die een groot aantal voordelen biedt in vergelijking met andere versneller-hulpstoffen voor beton.

NitCal

NitCal zorgt voor extra sterkte in constructies door corrosie van de wapening te verminderen. Het is een milieuvriendelijk product.

Hiermee krijgt uw constructie, gebouw of civieltechnisch werk een grote duurzaamheid en lagere levenscycluskosten doordat de reparatie- en herbouwkosten lager zijn. De onderhoudskosten die zijn verbonden aan reparaties en mogelijke herbouw worden verlaagd. Een van de grootste voordelen van NitCal is de langere levensduur van het gebouw, de brug, de tunnel of andere constructie die u wilt bouwen.

Verder is NitCal een milieuvriendelijk product dat onschadelijk is en geen en geen alkali-toeslagmateriaalreactie (ATR) veroorzaakt.

NitCal kan worden geleverd als ongecoate korrels of als vloeistofoplossing. Het wordt toegevoegd aan beton, vóór of tijdens het mengen, om de eigenschappen ervan te veranderen.

Eenvoudig in gebruik en uiterst veilig

NitCal is veilig in gebruik en kostenefficiënt in vergelijking met alternatieve producten. Het is leverbaar als granulaat of als vloeistofoplossing. NitCal valt niet onder de internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (International Maritime Dangerous Goods Code = IMDG-code) (ref: Speciale bepaling 208), waardoor het gebruik en transport eenvoudig is.

Betrouwbare leveringen rechtstreeks op uw locatie

Afhankelijk van uw behoeften kan dit product worden geleverd in bulk of in IBC's (Intermediate Bulk Container). Het product kan rechtsreeks op uw locatie worden geleverd. Omdat Yara een wereldwijd netwerk van 200 terminals en magazijnen in meer dan 150 landen exploiteert, kunnen wij lokaal aan u leveren, zodat u ervan verzekerd bent dat uw NitCal-bestelling wordt geleverd wanneer u deze nodig hebt.

Aanbevolen dosering voor NitCal van Yara als bindingsversneller voor beton

De dosering van uw NitCal is sterk afhankelijk van:

  • hoeveel cement er wordt gebruikt: wij adviseren u proef te draaien op uw locatie, gezien de antivries-eigenschappen van NitCal
  • wat het uiteindelijke doel is: de dosering verschilt afhankelijk van het gebruiksdoel:
    • bindingsversneller 
    • corrosiepreventie 
    • antivries 
    • compensatie van het effect van vertraging door een plastificeermiddel 

Met diverse factoren, waaronder het gebruikte type cement en de doseermethode, moet rekening worden gehouden. Neem contact op met uw lokale NitCal-deskundige voor advies over deze zaken. zodat u de optimale dosering krijgt. Het is belangrijk om goed te doseren, om de beste resultaten te behalen.

Let erop dat door de “antivries”-eigenschap proefdraaien noodzakelijk is.

Adam Reid
Adam Reid
Sales Manager