Voedingssamenvatting van aardappel

Zonder een juiste balans tussen de macrovoedingsstoffen en de sporenelementen kunnen in de aardappelteelt geen optimale opbrengsten worden behaald.

Dagelijkse opname aardappelplantDagelijke opname aardappelknol

opname van macro-elementenopname van sporenelementen

 

Hoofdelementen

De opname van voedingselementen verandert met de verschillende groeifasen van de plant (zie de bovenstaande afbeelding). Hoewel de opname verschilt per locatie en afhankelijk is van de oogst, kunnen aardappelplanten 50% meer kalium dan stikstof nodig hebben. Een teelt kan bij een opbrengst van 38,5 t/ha meer dan 199 kg/ha kalium en 115 kg/ha stikstof aan de bodem onttrekken. Zowel kalium als stikstof is gedurende de gehele vegetatieve groei nodig voor de vorming en vulling van de knollen.

 

Stikstof

Stikstof speelt een belangrijke rol bij de blad- en knolgroei. Net als bij kalium wordt bij de knolgroei veel stikstof uit de bladeren naar de knol getransporteerd.

 

Fosfaat

Fosfaat is met name in de vroege groeifase in relatief grote hoeveelheden vereist voor de wortelvorming en de knolinitiatie. Verder is fosfaat tegen het einde van het seizoen opnieuw nodig voor de knolgroei.

 

Kalium

Kalium is vooral van belang voor de realisatie van een hoge opbrengst, maar ook voor de gezondheid van de knollen. "Luxeconsumptie" (overtollige opname) van kalium is kenmerkend voor aardappelen.

 

Calcium

Een regelmatige toevoer van calcium is onmisbaar voor een stressvrije groei. Voor het bereiken van de kleine calciumhoeveelheden in de knol, die van doorslaggevend belang zijn voor de kwaliteit, is bemesting met calcium in relatief grote hoeveelheden noodzakelijk.

 

Magnesium

Magnesium is belangrijker in de latere groeifasen, vooral bij de verdere ontwikkeling van de knollen (zie slideshow). Met name voor het behoud van de knolkwaliteit speelt het hier een belangrijke rol.

 

Zwavel

Zwavel is nodig in alle groeifasen en is vooral van betekenis voor het beperken van aantasting door aardappelschurft.

 

 

Sporenelementen

Hoewel de behoefte aan sporenelementen duidelijk kleiner is, is ook hier een gebalanceerde bemesting doorslaggevend voor de kwaliteit van de oogst.

 

Borium

Borium wordt in relatief grotere hoeveelheden benodigd, zodat meerdere belangrijke groeiprocessen ongehinderd kunnen verlopen. Daarnaast is het element van belang voor een optimaal calciumgebruik.

 

Koper

Hoewel aanzienlijke hoeveelheden koper worden opgenomen, zijn verschijnselen die op een tekort duiden zeldzaam, want de meeste bodems zorgen aanhoudend voor voldoende toevoer.

 

Mangaan en Zink

Mangaan en zink spelen een belangrijk rol voor de opbrengst. Zink vervult een sleutelrol bij de stikstofassimilatie, in de stofwisseling en bij de vorming van zetmeel.

 

Molybdeen

Molybdeen kan belangrijk zijn in bodems met een lage pH-waarde.

Aardappel bemestingsadvies
Aardappel bemestingsadvies
Aardappel bemestingsadvies

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbeveling voor aardappel.

Aardappel bemestingsadvies

Gebreksverschijnselen in aardappel

Gebreksverschijnselen in aardappel

Identificeer en diagnosticeer of uw aardappel lijdt aan een tekort of gebrek aan voedingsstoffen. Vind meer informatie over de symptomen en oorzaken en over het controleren of corrigeren van tekorten aan voedingsstoffen in aardappel of blader door de afbeeldingen om een ​​diagnose te stellen van de tekortkoming van uw gewas.

Ga naar Gebreksverschijnselen in Aardappel