Meer gras van eigen land

De opbrengst van een grasperceel wordt bepaald door veel factoren. Een goede gezonde bodem met de juiste pH is de basis. Verder moet de botanische samenstelling bestaan uit hoofdzakelijk goede grassen. Zorg voor een goede waterhuishouding en pas natuurlijk een uitgebalanceerde bemesting toe die hoort bij de behoeftes van het gras.

meer gras van eigen land

 

Opname van macro-elementen door gras

Het cruciale element dat de opbrengst van grasland bepaalt, is stikstof. De behoefte aan kalium, fosfaat, zwavel, calcium en magnesium is gerelateerd aan de hoeveelheid gebruikte stikstof. Zorg in het vroege voorjaar voor voldoende beschikbare elementen voor een optimale groei. Dus naast de gegeven stikstof bemest je zwavel via kunstmest omdat er in de koude voorjaarsgrond bijna geen zwavel vrij komt. De overige elementen komen hoofdzakelijk via drijfmest op het land.

 

 

Opname van micro-elementen door gras

Koper, mangaan en zink zijn de elementen die naast diergezondheid ook belangrijk zijn voor groei en gezondheid van het gras.

Elementen die wel belangrijk zijn voor het vee maar niet voor het gewas zijn selenium en natrium. Natrium zorgt voor smakelijk gras en selenium zorgt zowel voor een goede uiergezondheid als voor vruchtbare koeien die gezonde levensvatbare kalveren krijgen.

 

 

Bemesting en grasopbrengst

Klik op de blauwe letters voor meer informatie:

 

> Stikstof

Stikstof is het belangrijkste element voor gras. Het is doorslaggevend voor het halen van hoge drogestofopbrengsten. De sleutel tot hoge opbrengsten is op het juiste moment toedienen van de juiste hoeveelheid en soort stikstof.

 

Zwavel

Zwavel is essentieel voor de vorming van eiwit, aminozuren en enzymen. Vooral bij de eerste en tweede snede, wanneer de bodem nog koud is, is een bemesting met zwavel het meest effectief. In de groeifase zijn zowel zwavel als stikstof nodig. Daarom leidt zwaveltekort tot een afname van de stikstofefficiëntie. Vroeger kwam via depositie voldoende zwavel op het land voor het gras. Deze depositie is erg verlaagd door de afname van industriële emissie.

 

Kalium

Kalium is het element waar de grootste hoeveelheden aan de bodem worden onttrokken. Kalium is belangrijk voor opname van voedingsstoffen, fotosynthese, groei en natuurlijk voederwaarde.

 

Fosfor

Fosfor speelt een rol in veel stofwisselingsprocessen en enzymactiviteiten van planten. Een tekort aan of geringe beschikbaarheid van fosfor vermindert de voederwaarde en verteerbaarheid van het gras. Fosfor is zeer immobiel in de bodem en de beschikbaarheid ervan wordt beperkt door zowel pH als de afstand tot de wortels van de planten. Ook zijn er veel fosfaat-fixerende gronden, hier is het fosfor gebonden aan ijzer en niet of slecht beschikbaar voor het gras.

 

Magnesium

Een tekort aan het element magnesium kan leiden tot kopziekte bij het vee.

 

Micro-elementen

Zink en mangaan hebben ook een aantoonbaar effect op de opbrengst van grasland.

 

Andere teeltmethoden die invloed hebben op de opbrengst van grasland

  • De juiste bodem-pH handhaven en indien nodig bekalken.
  • Een goede bodemstructuur in stand houden en bodemverdichting tot een minimum beperken. 
  • Voor een goede waterhuishouding zorgen.
  • Zorgen voor een goede botanische samenstelling om de hoogste voederwaarde en de hoogste opbrengst te behalen. Dit kan door regelmatig doorzaaien en opnieuw inzaaien bij grote hoeveelheden verkeerd gras. 
  • Bestrijd onkruid regelmatig. De opbrengst en de kwaliteit van het geoogste gras stijgt. 
  • Bossen maaien of bloten helpt voor optimale grasmat.
  • Voorkom vertrapping tijdens het weiden. Laat de koeien het liefst maar 1 dag op een perceel. Hierdoor is er elke dag vers gras zodat de drogestof-opname het hoogst is.
Grasland bemestingsadvies
Grasland bemestingsadvies
Grasland bemestingsadvies

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbeveling voor grasland.

Grasland bemestingsadvies

Gebreksverschijnselen in grasland

Gebreksverschijnselen in grasland

Identificeer en diagnosticeer of uw grasland lijdt aan een tekort of gebrek aan voedingsstoffen. Vind meer informatie over de symptomen en oorzaken en over het controleren of corrigeren van tekorten aan voedingsstoffen in grasland of blader door de afbeeldingen om een ​​diagnose te stellen van de tekortkoming van uw gewas.

Ga naar Gebreksverschijnselen in Grasland