YaraTera SUBSTRAFEED, al 35 jaar vloeibaar!

Vijfendertig jaar geleden kwam het eerste complete pakket vloeibare meststoffen op de markt, SUBSTRAFEED. Vanaf begin jaren tachtig was aan de ontwikkeling van vloeibare meststoffen gewerkt. Een ware revolutie in de glastuinbouw. De pallets met balen meststoffen verdwenen uit de bedrijfsruimten en maakten plaats voor kunststof opslagtanks.

Ammonium, de pH-regeling van het substraat

Vanaf 1980 begon het areaal substraatteelt van groentegewassen toe te nemen. Voor deze nieuwe teeltwijze waren betaalbare oplosmeststoffen belangrijk. Dit was de aanleiding voor de ontwikkeling van vloeibare meststoffen. De eerste, MAGNITRA-L, is op verzoek van coöperatie Pijnacker ontwikkeld. Deze vloeibare magnesiumnitraat is later onder de naam MAGNITRA in de markt gezet. Het toenmalige Proefstation voor de tuinbouw onder glas in Naaldwijk heeft vervolgens bij Windmill Holland, nu Yara Vlaardingen, gevraagd om daar twee andere vloeibare meststoffen aan toe te voegen: ammoniumnitraat en monokalifosfaat. In vaste vorm was deze laatste meststof toen erg duur.

GLAS03 03 Substrafeed 25jr Windmill.jpg

 

Compleet meststoffenpakket

Dit was de aanloop naar een compleet systeem vloeibare meststoffen. In 1983 lag er het eerste onderzoeksrapport (basispresentatie over samenstelling) over welke vloeibare meststoffen de teler nodig heeft voor zijn gewassen. Een jaar later is proeven gedaan bij telers met een gedeeltelijk vloeibaar pakket. In 1985 kwam Windmill Holland als eerste meststoffenfabrikant met een compleet pakket vloeibare meststoffen op de markt. Deze meststoffen werden in eerste instantie in een proeffabriek gemaakt en in 200 liter vaten aan de telers geleverd. Een jaar later is gestart met de bouw van de huidige fabriek, die in 1987 in gebruik is genomen. Tevens liet tanktransporteur Van Staalduinen uit Maasdijk een tankwagen met in eerste instantie maar drie compartimenten bouwen, die geschikt was voor het vervoer van vloeibare meststoffen.

Verschillende pakketten

Het complete standaardpakket van YaraTera SUBSTRAFEED bestond en bestaat nog steeds uit de volgende samengestelde (meervoudige) meststoffen: CALSAL, MAGNITRA, AMNITRA, NITRAKAL, ZWAKAL, BFK en BASKAL. Destijds is gekozen voor samengestelde meststoffen, omdat deze het hoogst geconcentreerd waren, en nog zijn, en de minste gevaarlijke stoffen bevatten. Inmiddels zijn we ook leverancier van enkelvoudige pakketten. Aan het standaardpakket zijn de afgelopen jaren een aantal vloeibare meststoffen toegevoegd:

  • SIKAL, om silicium toe te voegen aan het voedingswater.
  • Calciumchloride, om chloor toe te voegen.
  • SUPER FK, een verbeterde fosfaatmeststof waarmee een gedeelte van BFK is te vervangen. Hiermee heeft de teler een extra sturingselement voor de gewasgroei.

Voordelen nog steeds actueel

Ondanks de iets hogere aanschafprijs van de vloeibare meststoffen en de investering in een doseerinstallatie zijn er voor de teler vele voordelen.

  • De arbeidsverlichting en - besparing zijn daarvan de belangrijkste, die vooral bij de wat grotere bedrijven behoorlijk doortelt.
  • YaraTera SUBSTRAFEED wordt per tankwagen aangevoerd op het bedrijf. Het sjouwen met en opensnijden van balen meststoffen, alsmede het oplossen van meststoffen is dan niet meer nodig. Tevens blijft de werkomgeving schoner en opgeruimd zonder al die lege verpakkingsmaterialen en pallets. Hierdoor heeft de teler ook geen extra afvalkosten en het is beter voor het milieu.
  • De volledig opgeloste meststoffen geven minder vervuiling en verstopping van druppelaars en filters.
  • Het beheren en doseren van vloeibare meststoffen is goed te automatiseren. Tegenwoordig is er een mogelijkheid voor niveaumeting waarmee de inhoud van de tanks bekeken kan worden en een ideale bestelling verzorgd kan worden, hierdoor de teler wordt ontzorgd.

Kortom, de gebruiksvriendelijkheid en het gemak van YaraTera SUBSTRAFEED is voor de teler erg groot!

YaraTera EASYFEED

De laatste nieuwe ontwikkeling is de verhuur van een YaraTera EASYFEED container. Een mobiele opslag van vloeibare meststoffen is gemakkelijk aan te sluiten op een huidige A- en B-bak installatie zonder extra investering. Deze container bevat naast opslagtanks voor een standaardpakket vloeibare meststoffen ook een unit die automatisch de bakken kan vullen. Uiteraard is ook een niveaumeting aanwezig. De container is een mobiele “Safe by Choice” oplossing die tevens PGS31 ready is.

GLAS03 03 Easyfeed container.jpg