H₂S in een afvalwaterzuiveringsinstallatie

Als u klachten wegens stankoverlast ontvangt van de omgeving als gevolg van de vorming van HS, moet u een oplossing voor het verwijderen van HS implementeren, maar tevens om te voorkomen dat het opnieuw wordt gevormd, ongeacht of het probleem zich voordoet in uw riool of in het rioleringssysteem.

YaraNutriox™ van Yara biedt een preventieve oplossing voor H₂S en de stank die ermee samenhangt. Deze oplossing omvat een complete service:

  • Diagnose op locatie om de oorzaak van de vorming van waterstofsulfide te identificeren
  • Preventieve behandeling
  • Bewaking van de dosering

Dynamische dosering van YaraNutriox maakt het mogelijk dat locaties met problemen door H₂S de stank kunnen elimineren en kunnen voorkomen dat medewerkers van de afvalwaterzuivering worden blootgesteld aan giftig gas. Speciaal ontwikkelde doseerapparatuur reageert op de specifieke stromingen en andere eigenschappen van het systeem om de optimale verbruikshoeveelheid te realiseren.

Anders dan bij sommige andere behandelingsmethoden, heeft de geregelde dosering van YaraNutriox geen negatieve effecten op het behandelingsproces van het afvalwater en gaat YaraNutriox bovendien de corrosieve werking van waterstofsulfide tegen.

Yara heeft YaraNutriox ontwikkeld, een proces dat rotting als gevolg van zuurstofgebrek in de buizen van het rioleringssysteem en van een afvalwaterzuivering voorkomt. YaraNutriox is een mengsel van nitraten dat speciaal is ontwikkeld door Yara, met beproefde resultaten in honderden rioleringssystemen bij de bestrijding van de corrosieve effecten van waterstofsulfide. Gemeenten over de hele wereld, zoals York, Parijs, Keulen en Montreal, gebruiken YaraNutriox voor de bestrijding van H₂S

YaraNutriox-referentie: meer dan 600 locaties in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, meer dan 2000 locaties in Europa en de wereld.

Bestrijden van corrosie

Een van de eigenschappen van waterstofsulfide is dat het corrosie veroorzaakt in de constructie van rioleringssystemen en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het werkt in op beton, koper, ijzer en zilver. In de warme en vochtige atmosfeer in een riool wordt waterstofsulfide geoxideerd tot zwavelzuur door de bacterie Thiobacillus (gramnegatief) op de wanden van de buizen. Dit zwavelzuur is corrosief en agressief voor de infrastructuur van afvalwaterzuiveringsinstallaties en rioolzuiveringsinstallaties. Corrosie treft met name de onder water liggende delen van de constructie van rioleringssystemen en afvalwaterzuiveringsinstallaties.

De H₂S die gevormd wordt onder deze omstandigheden vreet geleidelijk de buis aan tot deze uiteindelijk bezwijkt. De snelheid van de corrosie is afhankelijk van de mate van rotting en de effectiviteit van eventuele behandeling tegen de vorming van H₂S in het systeem. Door vorming van H₂S te voorkomen met YaraNutriox, wordt tevens corrosie bestreden en het bezwijken van buizen voorkomen.

Efficiënt bestrijden van corrosie en H₂S

De corrosieve effecten van H₂S kunnen worden beperkt door actie te ondernemen in de afvalwaterzuiveringsinstallatie of het rioleringssysteem.

Preventieve behandeling afgestemd op uw behoeften

Na een diagnose op locatie adviseert Yara een behandeling die afgestemd is op uw situatie. Doseer alleen wat u nodig hebt. Ons team van deskundigen biedt vele services aan, zoals probleemanalyse op locatie, proefbedrijf, begeleiding bij doseerstrategie, telemetrie via het web (om de dosering op locatie op afstand vanaf uw bureau te regelen) en op maat gemaakte YaraNutriox-opslag en doseerapparatuur.

Uw medewerkers beschermen tegen de gevaren van H₂S

Tijdens hun werkzaamheden worden medewerkers van de rioolzuiveringsinstallaties mogelijk blootgesteld aan de schadelijke effecten van waterstofsulfide. Sinds 2010 wordt H₂S door de Europese Unie beschouwd als een giftig gas en is het onderworpen aan regelgeving met betrekking tot blootstellingslimieten. Onder de regelgeving is het de verantwoordelijkheid van de manager om de medewerkers te beschermen.

 Een giftig gas Een explosief gas Onvoorspelbaar
Waterstofsulfide is een gif met een breed spectrum. Het werkt in op en verlamt het zenuwstelsel en blokkeert de cellulaire ademhaling. Bij hoge concentraties is één keer inademen al dodelijk H2S is uitermate brandbaar. Het vormt een explosief mengsel met lucht. Contact met oxiderende producten kan leiden tot brand en explosie Waterstofsulfidegas is verraderlijk. Doordat het zwaarder is dan lucht hoopt het zich op onderin holten. Het vormt bellen in stilstaand afvalwater waardoor dodelijke hoeveelheden gas kunnen vrijkomen wanneer het afvalwater wordt beroerd of verpompt door de buizen. Het verlamt de reukzenuw en verzwakt de natuurlijke afweer van het lichaam ertegen

Het gevaar van H₂S

Afgezien van de stank, irriteert H₂S in grote hoeveelheden, en is het bijzonder giftig bij zeer hoge concentraties in kleine, afgesloten ruimten. Vooral medewerkers van waterbedrijven die in een afgesloten omgeving werken, lopen risico door dit ernstige gevaar. Het is de verantwoordelijkheid van de manager om medewerkers van het rioleringsbedrijf te beschermen tegen de gevaren van H₂S.

De verschillende niveaus van het gevaar van H₂S

YaraNutriox wordt gebruikt in honderden gemeenten

YaraNutriox is een nutriëntoplossing op basis van diverse nitraatzouten en werkt als een biologische reactor. YaraNutriox zorgt voor een bacteriële balans in het riool en de buizen, en voorkomt de vorming van H₂S. Dit proces is speciaal ontwikkeld door Yara dankzij onze knowhow van nitraten en nutriënten. Dit is een natuurlijk proces dat de oorzaak van het probleem aanpakt, om de vorming van waterstofsulfide en de stank die daarmee gepaard gaat te voorkomen.

Wij raden aan YaraNutriox te injecteren:

  • Automatisch
  • Waar en wanneer het nodig is
  • In de juiste hoeveelheid

YaraNutriox maakt het mogelijk om de locatie waar de stankoverlast als gevolg van H₂S zich voordoet te behandelen voor zover dat nodig is. Niet alleen voorkomt het klachten over stankoverlast van de omgeving, maar tevens het risico dat medewerkers worden blootgesteld aan dit zeer giftige gas.

Dynamische dosering van YaraNutriox maakt het mogelijk dat locaties met problemen door H₂S de stank kunnen elimineren en kunnen voorkomen dat medewerkers van de afvalwaterzuivering worden blootgesteld aan giftig gas. Speciaal ontwikkelde doseerapparatuur reageert op de specifieke stromingen en andere eigenschappen van het systeem om de optimale verbruikshoeveelheid te realiseren.