H₂S en stank voorkomen met onze YaraNutriox™ oplossing

Stank voorkomen door effectieve dosering

YaraNutriox is een methode voor het voorkomen van H₂S en stankoverlast. Deze behandeling is gekoppeld aan een volledige service, bestaande uit:

  • Diagnose op locatie om de bron van het stankprobleem door waterstofsulfide te identificeren.
  • Preventieve behandeling
  • Bewaking van de dosering

Het dynamische YaraNutriox-doseringsmodel betekent dat u alleen de hoeveelheid product gebruikt die nodig is om de stank te verdrijven en het risico van blootstelling van medewerkers aan giftig gas in uw rioleringssysteem weg te nemen.

Anders dan bij andere oplossingen en producten, is het gebruik van YaraNutriox niet gevaarlijk en heeft het als bijkomend voordeel dat corrosieschade door waterstofsulfide wordt voorkomen.

 

Bij H₂S is voorkomen beter dan genezen

H₂S kan op veel verschillende manieren worden bestreden:

Curatieve behandeling van H₂S  Preventieve behandeling van H₂S 
  • Ferrichloride of ferrosulfaat verwijderen HS nadat het is gevormd in het riool of de zuiveringsinstallatie.
  • Deze producten zijn geclassificeerd als schadelijk en corrosief
  • Hun resultaat is tijdelijk: ze behandelen alleen reeds gevormd waterstofsulfide en reageren met de sulfide zodat neerslag of "slib" wordt gevormd
  • YaraNutriox, een oplossing ontwikkeld door Yara op basis van nitraatzouten
  • Het is een biologische en onschadelijke behandeling
  • Het heeft een continue werking: het voorkomt de vorming van HS door de oorzaak van het probleem aan te pakken

Yara ontwikkelde en patenteerde YaraNutriox in de jaren negentig van de vorige eeuw als een langdurige behandeling van waterstofsulfide. Het wordt sindsdien gebruikt in honderden gemeenten in Europa en wereldwijd. YaraNutriox is een oplossing van nitraten met een preventieve en duurzame werking. Het voorkomt de vorming van waterstofsulfide op natuurlijke wijze en bestrijdt rotting rechtstreeks in het rioleringssysteem van afvalwaterzuiveringsinstallaties en industriële effluentbehandelingsinstallaties.