Geur van rotte eieren

Rotten Egg Smell

Wat is H₂S-gas of rioolgas?

Als u de geur van rotte eieren in uw buurt of rond uw huis waarneemt, wordt dit waarschijnlijk veroorzaakt door waterstofsulfide (H₂S). H₂S is afkomstig van rioolzuiveringsinstallaties, rioleringssystemen en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het wordt ook wel rioolgas genoemd en is uiterst giftig voor mensen.

Als uw bedrijf klachten ontvangt over stank, neem dan contact op met onze experts!

De aanwezigheid van waterstofsulfide in een riool wordt vaak ontdekt naar aanleiding van klachten van buurtbewoners die last hebben van de stank. YaraNutriox™ levert een assortiment producten en services waarmee u dit probleem van de geur van rotte eieren zo goed mogelijk kunt oplossen, en daarmee de stankoverlast voor de lokale gemeenschap kunt verminderen. 

Het team experts van Yara biedt technische ondersteuning, waaronder onderzoek van de locatie en bewaking van waterstofsulfide, wat betekent dat ze een behandelprogramma kunnen aanbevelen dat op maat gemaakt is voor uw situatie. U doseert alleen wat u nodig hebt, op de juiste plek en op het juiste moment. Wij bieden tevens online telemetrie, zodat u de doseerlocatie op afstand vanaf uw bureau kunt bedienen, en locatiespecifieke opslagapparatuur voor het product.

H₂S: waar komt het vandaan?

Waterstofsulfide wordt gevormd door een biologische reactie in het rioolwater of in de rioolzuiveringsinstallaties zelf. H₂S wordt gevormd tijdens anaerobe (zuurstofloze) fermentatie van organisch materiaal dat aanwezig is in afvalwater. Als er een zuurstoftekort is in een buis, groeien micro-organismen die waterstofsulfide produceren, dat ruikt naar rotte eieren. Dit heet rotting en is de oorzaak van de H₂S en de stank die ermee gepaard gaat.

Yara heeft YaraNutriox ontwikkeld, een effectieve, preventieve oplossing op basis van nitraatzouten. Wij werken samen met veel rioolzuiveringsinstallaties en industriële locaties, in Europa en over de hele wereld, die de oorzaak van stankklachten hebben weggenomen. Meer informatie over het YaraNutriox-proces.

 

H₂S-gas is verraderlijk

Waterstofsulfide is een kleurloos en verraderlijk gas dat onder bepaalde omstandigheden, genaamd anaerobe omstandigheden of rotting, wordt gevormd in rioolbuizen en rioleringssystemen waar zuurstof ontbreekt.

HS is schadelijk voor de gezondheid. Het irriteert de ogen en het slijmvlies van de luchtwegen. Boven een bepaalde concentratie verdooft waterstofsulfide de reukzenuw, wat betekent dat de geur "verdwijnt" en de HS op geen enkele manier kan worden waargenomen. HS kan daarom toeslaan waar we dit het minst zouden verwachten. Voor een gezonde volwassene zijn de gevolgen dodelijk boven 300 ppm (delen per miljoen). Onder bepaalde omstandigheden, in een kleine, afgesloten ruimte, kan waterstofsulfide onmiddellijk dodelijk zijn.

 

Een gas dat op meerdere manieren gevaarlijk is:

 Een giftig gas Een explosief gas Onvoorspelbaar 
Waterstofsulfide is een gif met een breed spectrum. Het werkt in op en verlamt het zenuwstelsel en blokkeert de cellulaire ademhaling. Bij hoge concentraties is één keer inademen al dodelijk. H₂S is uitermate brandbaar. Het vormt een explosief mengsel met lucht. Contact met oxiderende producten kan leiden tot brand en explosie Waterstofsulfidegas is verraderlijk. Doordat het zwaarder is dan lucht kan het zich ophopen op een laag punt in gebouwen van pompstations en zuiveringsinstallaties. Het vormt bellen in stilstaand afvalwater waardoor dodelijke hoeveelheden gas vrijkomen wanneer het afvalwater in beweging komt door de stroming in de buis. Het verlamt de reukzenuw en blokkeert de natuurlijke afweer van het lichaam ertegen

 

Het gevaar van H₂S

Afgezien van de stank, irriteert H₂S in grote hoeveelheden, en is het bijzonder giftig bij zeer hoge concentraties in kleine, afgesloten ruimten. Vooral medewerkers van waterbedrijven die in een afgesloten omgeving werken, lopen risico door dit ernstige gevaar. Het is de verantwoordelijkheid van de manager om medewerkers van het rioleringsbedrijf te beschermen tegen de gevaren van H₂S.

 

De verschillende niveaus van het gevaar van H₂S

Gecorrodeerd beton: is H₂S de oorzaak?

corrosion

Een van de eigenschappen van waterstofsulfide is dat het corrosie veroorzaakt in de constructie van rioleringssystemen en afvalwaterzuiveringsinstallaties. In de hete en vochtige atmosfeer van een rioleringssysteem, wordt H₂S geoxideerd tot zwavelzuur. Dit zwavelzuur is corrosief en agressief voor de afvalwaterzuiveringsinstallaties en rioolzuiveringsinstallaties. Het werkt in op het beton, koper, ijzer en zilver dat aanwezig is in behandeltanks, gebouwen en elektrische apparatuur. Als geen preventieve maatregelen worden getroffen, kunnen buizen die aan deze corrosie worden blootgesteld uiteindelijk bezwijken. Corrosie treft met name de onder water liggende delen van de constructie van rioleringssystemen en afvalwaterzuiveringsinstallaties.

De snelheid waarmee de corrosie optreedt, is afhankelijk van de hoeveelheid H₂S die wordt gevormd en de mate van preventieve maatregelen die zijn getroffen. Echter, door problemen met stank door H₂S te voorkomen met YaraNutriox, wordt tevens corrosie bestreden en het bezwijken van buizen voorkomen.

Effectieve bestrijding van H₂S

Het is mogelijk om de geur van rotte eieren in een afvalwaterzuiveringsinstallatie of rioleringssysteem te voorkomen. Yara heeft YaraNutriox ontwikkeld, een proces dat rotting als gevolg van zuurstofgebrek in de buizen van een rioleringssysteem en in een afvalwaterzuiveringsinstallatie voorkomt. YaraNutriox is een mengsel van nitraten dat speciaal is ontwikkeld door Yara, met een beproefde effectiviteit in honderden locaties wereldwijd in de strijd tegen waterstofsulfide. Gemeenten over de hele wereld, zoals York, Parijs, Keulen en Montreal, profiteren van de YaraNutriox behandeling tegen H₂S.